Door deze site te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van je gegevens zoals dat in deze privacyverklaring is beschreven.
Girumu Art doet er alles aan om je privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe gegevens verzameld en gebruikt worden door de website van Girumu Art (de ‘site’).

Verzamelen van je persoonlijke gegevens
Girumu Art verkrijgt jouw gegevens omdat jij deze gegevens zelf verstrekt via telefoon, email en website. Het gaat om persoonsgegevens zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens. Ook gegevens die van belang zijn voor het bieden van passende dienstverlening aan jou en gegevens waarvan de verwerking wettelijk noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Doeleinden
Girumu Art verwerkt jouw persoonsgegevens voor meerdere doeleinden, zoals:
– het onderhouden van contact
– een goede en efficiënte dienstverlening

Grondslagen
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerkt Girumu Art persoonsgegevens, omdat er sprake is van een gerechtvaardigd belang, zoals:
– het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening
– de verbetering van onze dienstverlening
– beveiliging en het beheer van onze systemen.
Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Cookiebeleid
Op de website van Girumu Art worden functionele cookies gebruikt voor een goed technisch functioneren van onze website. Wij gebruiken eveneens Google Analytics-cookies. Girumu Art heeft gekozen het IP-adres van de bezoeker te anonimiseren (de laatste 8 cijfers van het IP-adres is onherkenbaar), en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Je kunt via je browser-instellingen zelf instellen of je het plaatsen van cookies toestaat, en welke. Ook kun je cookies verwijderen.

De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat waardoor persoonsgegevens beveiligd zijn.

Social media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Facebook,Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram (die regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Beveiliging
Girumu Art beveiligt alle persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens kunnen niet worden ingezien door personen die daar geen recht toe hebben.

Jouw privacyrecht

Je mag jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren, laten verwijderen of meenemen. Neem daarvoor contact op via de contactgegevens, die in de footer vermeld zijn. Op die manier kun je ons ook bereiken als je vragen hebt over wat wij doen met jouw persoonsgegevens. Als je vindt dat wij niet zorgvuldig genoeg zijn geweest met de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze privacyverklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je op de hoogte blijft van de manier waarop we de persoonlijke gegevens die we verzamelen, beschermen.

Toepasselijk recht
Op de privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en de privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

My favorite products.

No favorite products have been determined just yet.

favorite_border 0